HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS

Evaluatiesysteem voor Medici

Op basis van het kader besluit van Het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) van 9 februari 2004, is een on line evaluatiesysteem gemaakt.
De in het besluit bepaalde competentiegebieden vormen de basis van het
evaluatiesysteem voor medici.

De competentiegebieden zijn:

 1. Medisch handelen
  De specialist bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.
 2. Communicatie
  De specialist bouwt effectieve behandelrelaties op met patiënten.
 3. Kennis en wetenschap
  De specialist beschouwt medische informatie kritisch, bevordert de deskundigheid van studenten, collegae, etc.
 4. Samenwerking
  De specialist verwijst adequaat.
 5. Organisatie
  De specialist werkt effectief en efficiënt binnen een gezondheidszorgorganisatie.
 6. Maatschappelijk handelen
  De specialist handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.
 7. Professionaliteit
  De specialist kent de grenzen van eigen competentie en handelt daarbinnen.

Motivatie
Het idee is dat het EVM een hulpmiddel is bij het evalueren van medici.
Een hulpmiddel dat aanzet tot het gebruik van het competentieprofiel en helpt bij het verspreiden van het gedachtegoed van de CCMS.
Voordat het EVM vrij wordt aangeboden willen we eerst het prototype ter evaluatie aanbieden aan een beperkte groep geïnteresseerden.
Enerzijds om de kwaliteit te toetsen, anderzijds voor de beantwoording van een aantal praktische vragen.
Zoals vragen over de prijsstelling en wijze van distributie.


Wat is een EVM
Het EVM is een on line evaluatie systeem dat gebruikt kan worden voor de beoordeling van de door het CCMS vastgestelde competenties.
Het EVM kan onafhankelijk van tijd en plaats worden gebruikt via het internet.


Doelgroep
De EVM is voor medici.


Doelstelling
Het doel van het EVM is het ondersteunen van het beoordelingsproces en het rapporteren van het resultaat in een overzichtelijk rapport.

Keuze voor beoordelingsschaal
Er kan gekozen worden uit verschillende schalen, voorbeelden hiervan zijn:

Voor medisch handelen kan de zogenaamde Miller schaal worden gebruikt:

 1. Alleen kennis; weet hebben van.
 2. Laten zien onder strenge supervisie.
 3. Laten zien onder globale supervisie.
 4. Laat zien zelfstandig te kunnen functioneren

Bij de algemene taken kan gebruik worden gemaakt van de schalen:

 1. Onvoldoende, zeer zwak.
 2. Beneden verwachting.
 3. Voldoende, conform verwachting.
 4. Boven verwachting.
 5. Uitstekend.

Voor de demo van het  EVM is gekozen voor een schaal:

 1. Onvoldoende.
 2. Matig.
 3. Voldoende.
 4. Goed.

Functies van het EVM

 1. Het is tijd en plaatsonafhankelijk kunnen gebruiken.
 2. Afdruk van rapport voor bespreking.
 3. Zelf assessment.
 4. Evalueren van collega's.

Kenmerken van EVM
 

 1. Laagdrempelig: Doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige gebruikersinterface.
  Zonder instructie is het mogelijk om een beoordeling te maken.
 2. Stimuleren tot activiteit.
  De rapportage biedt mogelijkheden tot feedback en adviezen door collega's om verder te ontwikkelen.
 3. Zelf assessment. Gebruiker kan zich zelf beoordelen en een actieplan maken.
 4. 360 graden feedback. Collega's evalueren elkaar.
 5. Hoge acceptatiegraad. De competenties zijn algemeen geaccepteerd en genormeerd.
 6. Resultaat van het EVM is een beoordeling en/of evaluatie: geen veroordeling.
 7. Eenvoudig gebruik.  Het gebruik van de EVM kan zonder tussenkomst van een derde partij.
  Individuen kunnen zelfstandig na betaling de EVM gebruiken.

Flexibiliteit

Het EVM kan voor ieder specialisme worden aangepast.
Heeft u als instelling, professional of vereniging zelf competenties en vragen beschikbaar? De HR toolbox maakt voor u een maatwerk evaluatiesysteem. Al voor € 3.700,-- heeft u een eigen EVM.

Benieuwd naar de EVM

Doe de EVM