HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS
De juiste OR-koers varen

Maak gebruik van achterbaanraadplegingen

Om als OR de juiste koers te bepalen is soms het handig om te weten wat de opinie is van de achterban. OR-tools biedt de mogelijkheid om, door middel van een online enquête, snel en flexibel de opinie van de achterban te inventariseren. Wat betreft de snelheid is het mogelijk om in een werkdag een enquête samen te stellen, online te zetten en te verspreiden. Uitslagen zijn direct beschikbaar.
Werkwijze

Om tot een goede enquête te komen wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
  1. Bepalen van onderwerp waarover de achterban geraadpleegd wordt.
  2. Bepalen van de vragen ten behoeve van de ‘te meten onderwerpen’. De kwaliteit van de vragenlijst bepaald de kwaliteit van de raadpleging.
  3. Bepalen van layout van vragenlijst. Bijvoorbeeld ieder vraag op een pagina met toelichting of meerder vragen op een pagina.
  4. Rapportage bepalen van de uitslag. Meest eenvoud is een statistiek per vraag zonder commentaar en conclusies. Een uitgebreide rapportage is ook mogelijk.
  5. Technische realisatie van de enquête.De enquête wordt digitaal samengesteld en toegankelijk gemaakt.
  6. De enquête testen voordat deze ‘live’ gaat.
  7. Toegankelijkheid van de enquête bepalen. De enquête heeft een unieke url. Deze kan door middel van een hyperlink worden bereikt. Deze hyperlink kan op iedere website worden geplaatst.
  8. Afsluiting van de raadpleging. De url wordt verwijderd of toegang wordt stopgezet.

Gemak
Alle werkzaamheden worden de OR uit handen genomen bij het raadplegen van de achterban zonder dat de OR de regie verliest. De transparante werkwijze zorgt voor procescontrole van begin tot het einde. Bovendien is de raadpleging met deze werkwijze een verlengde van de Danthe methode. Indien gewenst helpen de adviseurs van Danthe bij de tot standkoming van de raadpleging en het verdere besluitvormingsproces. De technische realisatie geschiedt door HRtoolbox®.


Investering
Op basis van onze ervaring is het mogelijk om binnen 24 uur (begeleiding en technische realisatie) een achterbanraadpleging te realiseren. Alles is afhankelijkheid van beschikbare materialen en eigen deskundigheid.
Wanneer u precies weet wat u wilt, is het voor € 800,00 al mogelijk om een raadpleging te houden.
Meer informatie

Voor referenties en offertes:
Theo Brassé: 06-14485518
Peter Rooze: 06-51608501


Downloaden folder


www.hrtoolbox.nl
www.danthe.nl