HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS

Schriftelijke anamnese: lust of last?

Maak gebruik van de geautomatiseerde anamnese

De 'Geautomatiseerde Anamnese' is een hulpmiddel bij het stellen van een betere diagnose en het voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).


De noodzaak voor het periodiek afnemen van een schriftelijke anamnese vloeit wordt uit artikel 452 van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst op de aanwezigheid van de anamnese in het patiëntendossier. 

Vaak wordt gebruikt gemaakt van een papieren vragenlijst. Deze wordt per post of per e-mail verzonden en ingevuld geretourneerd. Middels een scan van de ingevulde vragenlijst wordt de vragenlijst toegevoegd aan het dossier van de patiënt. Vaak wordt ‘in de stoel’ de vragenlijst voor het eerst gelezen en geanalyseerd.
Deze aanpak kost relatief veel tijd voor behandelaar en patiënt. Bovendien krijgt de ingevulde vragenlijst niet de vereiste aandacht.

Internettechnologie maakt het mogelijk om een geautomatiseerde vragenlijst te maken. Een vragenlijst die veel voordelen heeft. 

Voordelen voor de patiënt
De patiënt heeft veel voordelen bij het gebruik van de geautomatiseerde anamnese:
 1. De vragenlijst is tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar voor de patiënt.
 2. Weinig kans op invoerfouten door een eenvoudige gebruikersinterface.
 3. Geen irritatie, alleen voor de patiënt relevante vragen worden gepresenteerd.
 4. Veilig en betrouwbaar: antwoorden zijn direct in bezit van praktijk met een kopie voor de patiënt. Met papier is de kans op 'kwijtraken' door onbetrouwbare postbezorging en afhandeling altijd aanwezig.

Voordelen voor de tandarts
 1. Betere anamnese.
 2. Verlaging van de administratieve lasten en kosten, denk aan porto, drukkosten, administratieve afhandeling.
 3. Moderne uitstraling van de praktijk.
 4. Voldoen aan de de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.
 
Wat is de ‘Geautomatiseerde Anamnese (GA)’?
De GA is:
 1. Een internetapplicatie (een mini website).
 2. Een vragenlijst gebaseerd op een bestaande gezondheidsvragenlijst (bijvoorbeeld op European Medical Risk Related History systeem) die aangevuld kan worden met ‘eigen vragen’.
 3. Een vragenlijst met een 'geneste' structuur: de patiënt ziet alleen relevante vragen. Een gezonde patiënt wordt niet ‘lastig gevallen’ met niet relevante vragen.
 4. Een beveiligd syteem: een Secure Socket Layer protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser.
 5. Een rapportgenerator: het resultaat van de ingevulde vragenlijst is een rapport  (pdf bestand) op één A-4 voor arts en patiënt. Deze is eenvoudig toe te voegen door middel van 'uploaden' aan het bestaande patiëntendossier of de patiëntenkaart.


Signaleringssysteem
Optioneel is het mogelijk om een signaleringssysteem in te stellen. De behandelaar ontvangt een e-mail bij afwijkingen van de vooraf ingestelde norm. Dit kan een antwoord op een vraag zijn. Hierdoor kan de behandelaar zich beter voorbereiden en is de kans op verrassingen geminimaliseerd.


Investering
De investering bestaat uit éénmalige opstartkosten, projectmanagement en advies en het jaarlijkse abonnement (lees licentie). Prijs is mede afhankelijk van het aantal af te nemen vragenlijsten en eventueel maatwerk zoals instellen van signalering.
 


Meer informatie
Voor referenties en offertes:
Peter Rooze: 06-51608501