Het doel van de tool
Voor de manager is het een hulpmiddel bij het beoordelen.
De medewerker krijgt inzicht in eigen functioneren.

Wat kunt u ermee?
Beoordelen van medewerkers.
De rapportage is geschikt als input voor persoonlijke ontwikkelplannen.
Feedback om competenties te verbeteren.

Hoe de tool te gebruiken?
Maak een beoordeling door de vragen te beantwoorden.
Bestudeer de uitkomst:
  • De grafiek geeft een totaal beeld van de beoordeelde competenties.
  • Per competentie wordt een situatieschets en een oplossingsrichting gegeven.