Evalueren van het functioneren van medici op basis van de zeven competenties.

Bro
n
Kaderbesluit (9/2/4) van het Centraal College Medische Specialismen, Modernisering Medische Vervolgopleidingen, KNMG.

Voor wie
Opleider, (basis)arts, AIOS of specialist. Meer informatie, lees toelichting.

Resultaat
  • Inzicht in eigen functioneren.
  • De rapportage is geschikt als input voor persoonlijke ontwikkelplannen.
  • Feedback om competenties te verbeteren.

Hoe te gebruiken
Beantwoord in 10 minuten de 28 stellingen en bestudeer de rapportage:
  • De grafiek geeft een totaal beeld van de beoordeelde competenties.
  • Een score per competentiegebied.

1 van 33