De quickscan P&O geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op 8 verschillende thema's. Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar.  
Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragen te beantwoorden.

Hoe werkt de quickscan P&O?

Door middel van het invullen van de vragenlijst wordt het P&O beleid geanalyseerd in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Wat levert de quickscan P&O op?
Een rapport met daarin:

  • Grafische presentatie van de sterke en zwakke punten.
  • Een inventarisatie van de knelpunten