HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS

Win Win Toolkit voor levensfasebewust personeelsbeleid

De Win Win is een resultaat van een project van het Sociaal Economische Samenwerkingsverband WestBrabant (SES West-Brabant).
Met de Win Win toolkit kan een begin worden gemaakt met een inventarisatie van de bestaande situatie.
De toolkit bestaat uit drie "scans"die zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn en gebruikt wordt voor het verzamelen van informatie. Door het in kaart brengen van knelpunten worden suggesties voor oplossingen geformuleerd. De digitale versie ondersteunt het online afnemen van vragenlijsten en rapporten. Hierdoor kan in een kort tijdsbestek de organisatie worden doorgelicht en een diagnose worden gesteld.


1. De personeelsscan
Maakt duidelijk op welke punten de organisatie om een aanpassing vraagt van het personeelsbeleid.
Sluit het personeelsbestand aan bij de ambities van de organisatie?
Invullen door verantwoordelijke voor P&O.


2. De Quickscan personeelsbeleid
Geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op 8 verschillende thema's.
Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar.
De scan levert direct een 'grafiek' op met resultaten.
Invullen door verantwoordelijke voor P&O.

Doe de quickscan personeelsbeleid on line.


3. Managementspiegel over personeelsbeleid
Geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op 8 verschillende thema's.
Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar.
De scan levert direct een 'grafiek' op met resultaten.
Invullen door leiding.

Doe de managementspiegel on line.


4. Medewerkersspiegel over personeelsbeleid
Geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op 8 verschillende thema's.
Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar.
De scan levert direct een 'grafiek' op met resultaten.
Invullen door medewerker.

Doe de medewerkersspiegel online.


5. 'Gezond en plezierig werken'
Gaat in op de factoren die de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers wezenlijk beïnvloeden.
De vragenlijst geeft de organisatie aanknopingspunten om met medewerkers te praten over doelen, wensen en mogelijkheden.
Invullen door medewerker.

Download de 'Gezond en plezierig werken vragenlijst.