HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS
Lay out van testen
De HR toolbox levert testen op basis van een standaard lay out voor de introductiepagina en vervolgpagina's.

Lay out voor de introductiepagina
De layout van de introductie bestaat uit:
  1. Header voor de titel van de test.
  2. Illustratie (foto) links of rechts.
  3. Tekst voor beschrijving van de test.
  4. Teller ten behoeve van aantal vragen.
  5. Button voor de aanduiding van de volgende vraag.
  6. 'Footer' voor verwijzen naar bijvoorbeeld een evaluatieformulier of 'uitlog' optie. 

figuur 1: Voorbeeld van een beginscherm van een test.

 

 

 

 

 

 

De layout van de vervolgpagina's:
De layout van de vervolgpagina's bestaan uit:
 

  1. Header voor de titel van de test.
  2. Illustratie (foto) links of rechts.
  3. Vraag of stelling met (eventueel een toelichting) en keuze optie.
  4. 'Footer' voor doorverwijzing, zoals evaluatieformulier of 'uitlog' optie.figuur 2: Voorbeeld van een vervolgpagina.

 

 

 

Vraag of stelling met (eventueel een toelichting) en keuze optie:
De vraag of stelling kan worden verduidelijkt met een toelichting of een definitie. Door het gebruik van
een toelichting wordt het kader van de vraag of stelling verduidelijkt.
U kunt kiezen voor verschillende antwoordmogelijkheden.
Ook is het mogelijk om meerdere vragen op één pagina te presenteren.figuur 3: Toelichting op vraag of stelling