HR-toolbox


Zoeken:
zoeken

Powered by Xanti CMS
Standaardrapportage
De resultaten van de test worden gerapporteerd in een standaard format.
Het format bestaat uit vier onderdelen:
  1. Een grafische presentatie.
  2. Een uitgebreide toelichting op de rapportage.
  3. Print mogelijkheden.
  4. Extra opties in footer.


Grafisch presentatie:
De grafiek in de vorm van een spinnenweb toont de totaal score van alle getoetste onderwerpen (variabelen).
In één oogopslag is het resultaat te beoordelen: Hoe kleiner het oppervlak van de grafiek, des te minder de competenties
ontwikkeld zijn.
 

figuur 1: Grafische presentatie van resultaten van test.

 

Toelichting op rapportage:
In de toelichting wordt eerst het betreffende kenmerk (variabele) genoemd.
In het voorbeeld is dit de competentie 'Kennis en wetenschap'.

De score van ieder onderwerp (variabele) wordt apart getoond in de vorm van 'gekleurde bolletjes'.
Ieder kleur presenteert een bepaalde score: zo is groen 'voldoet' en rood 'voldoet níet'.

De uitleg wordt het kenmerk beschreven en toegelicht.

Het resultaat betreft de score op het onderwerp. In ons voorbeeld is het resultaat matig.
Extra tekst om bijvoorbeeld een advies te geven of om door te verwijzen.
In ons voorbeeld wordt verwezen naar een evaluatieformulier.

 

figuur 2: Toelichting op rapportage


 

Print mogelijkheden:
De rapportage kan worden geprint. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het pdf formaat.
 figuur 3: Voorbeeld van verwijzing naar print mogelijkheid.
 

Extra Opties:
In de footer kunnen verschillende verwijzingen worden opgenomen. Bijvoorbeeld naar een evaluatieformulier
of naar een 'log out' optie.
 
figuur 4: Voorbeeld van extra opties in de footer.